Hvad er Kommunikationskompasset?
Kommunikationskompasset hjælper os med at forstå, hvordan korrekt feedback kan udvikle på de medarbejdere og personer vi arbejder med. Modellen hjælper os til at give en udviklende feedback (Anerkendende udforskning), hvor medarbejderen anerkendes og høres for sine tanker og proces, og ikke kun for resultatet. Når vi har en travl hverdag, glemmer vi ofte at anerkende de små succeser. Husker vi at anerkende og udvikle på medarbejderen og de små succeser, syntes det store resultat hurtigt indenfor øje. Implementeringen er simpel, og nederst på siden findes to billeder af modeller, som kan hjælpe dig i dagligdagens anvendelse af teorien.

Kritik, den negative stilstand
Hvis arbejdspladsens feedback foregår med fokus på kritik, er der ikke dialog mellem ledelse og arbejdsstyrke. En god leder formår altid at se det positive i medarbejderens udførelse. Når feedbacken kun udføres med kritik for øje, udvikles medarbejderen ikke og desuden skabes der en dårlig arbejdsmoral. Problemet ved direkte kritik, er at man ikke finder udviklingspunktet, hvilket skaber en stilstand hos medarbejderen.

Ros, den positive stilstand
Når arbejdspladsens feedback fokuserer på ros, er der ikke tilstrækkelig udviklende dialog mellem ledelse og arbejdsstyrke. En god leder formår altid at uddybe sin ros, og inddrage medarbejdernes tanker heri. Ros skal have øje for udviklingen, da en positiv ros ikke udvikler, men blot anerkender det enkelte resultat. Problemet ved en direkte orienterende ros, er at man anerkender resultat, og ikke forstår og udvikler på medarbejderen.

Traditionel problemløsning
Ved traditionel problemløsning fokuserer vi på “hvorfor” vi ikke nåede i mål. Ved at bruge et negativt ladet ”hvorfor”, fokuserer vi på resultatet som helhed og glemmer hvis der var elemeter som skulle anerkendes. Typisk peger lederen på den ansatte, og glemmer at der peger 3 fingre tilbage på ham selv.  Den traditionelle problemløsning giver en situation, hvor opgaven skal forsvares, fremfor forklares.

Anerkendende udforskning
Når vi befinder os i den anerkendende udforskning, tager vi os tid til vores medarbejdere. Medarbejderens tanker og proces vægtes på højde med resultatet, hvilket åbner for vidensdeling mellem hele arbejdsstyrken. Det antages at vi hele tiden kan lære noget af hinanden, alligevel kan lederen få sine ideer ud til handling, da han har det sidste ord. En god leder giver plads til medarbejderens udvikling og formår at udbygge, fremfor at nedtone processen og dertilhørende initiativer.

Lederen underbygger sine spørgsmål med udvidet spørgeteknik, så der spørges med positive hv-ord. Der skabes forståelse for medarbejderen og dertilhørende tanker, og mål realiseres i fællesskab, fremfor af det enkelte individ.