Hvad er Assertiv kommunikation?
For at kunne forstå den adfærd individet yder under en assertiv kommunikation, er det nødvendigt først at have kendskab til de grundlæggende adfærd, som personerne i kommunikationen kan have. De to adfærdsmønstre er styret af følelser, og fungerer som hinandens modsætninger.

Aggressiv adfærd
Når en samtale udmunder i en aggressiv kommunikation, medfører det oftest parter der modstrider hinanden, eller at personen med dominans adfærd trumfer modparten. Personer med aggressiv adfærd slipper ikke modvilligt sine holdninger, og forlader hellere situation, end at erkende sit nederlag. Den aggressive adfærd møder især problemer, hvis andre forholder sig assertivt i samtalen.

Submissiv adfærd
En submissiv person har tildens til at overgive sin egen magt og holdninger, og tør ikke stå sine synspunkter til ende. Personen virker konfliktsky, og tør ikke tage kampen op med folk. Hvis persone oplever modspil, overgiver vedkommende sig frivillig og fralægger sin chance. Submissive personer gemmer sig ofte i flokken, da de ikke tør stå forrest.

Men hvad er Assertiv kommunikation så?
Assertiv kommunikation skal ses som det harmoniske midtpunkt, mellem de to adfærdstyper. Personen der udviser assertiv adfærd har respekt for modpartens holdninger, men kan via dialog fremføre sit eget forslag. Det endelige resultat vil oftes være påvirket af begge holdninger, da dialogen skaber indblik og større forståelse for modparten, hvilket medfører fælles resultater og succeser.

Den assertive adfærd smitter og selv en aggressiv type kan ikke vedholde sin aggresivitet, da dialogen får parterne til at mødes. Den assertive kommunikation er vejen frem for begge parter, og tvinger personerne til at mødes og lytte til hinanden. Den assertiv kommunikation kan næsten bedst overspilles ved at imitere arne fra “Terkel i knibe”, som er den ultimative pædagog.